top of page
Naše škola

 

Naše škola sdružuje základní školu, základní školu speciální a školní družinu. 

 

Naše škola poskytuje vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

V základní škole se vzdělávají žáci s lehkým mentálním postižením.

Základní škola speciální poskytuje vzdělávání žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením.

 

Náš přístup

 

Při výchově a vzdělávání se snažíme vést žáky k samostatnosti, seznamovat je s moderními způsoby získávání informací a jejich následným využitím v běžném životě. Mimo jiné využíváme učebny výpočetní techniky, nejen k výuce práce s počítačem, ale také k výuce ostatních předmětů.

Je pro nás samozřejmostí, že každého žáka vidíme jako jedinečného a máme k němu individuální přístup. Snažíme se prostřednictvím zkušených pedagogů poskytnout žákům maximální podporu k jejich rozvoji.

 

Naše cíle

 

Naším základním cílem je poskytnout kvalitní výchovu a vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří se nemohou s úspěchem vzdělávat na běžné základní škole. Důraz klademe nejen na předávání znalostí a rozvoj schopností, ale také na vytvoření a upevnění pracovních dovedností žáků

V neposlední řadě se zaměřujeme na rozvoj komunikačních dovedností žáků a rozvoj jejich tolerance v multikulturní společnosti. Snažíme se rozvíjet osobnost každého žáka tak, aby byl schopen dobře se orientovat ve světě, samostatně myslet a svobodně se rozhodovat.

Naším cílem je vzdělávat a vychovávat žáky v podnětném a sociálně bezpečném prostředí podle jejich individuálních potřeb. Snažíme se vytvořit dobře fungující celek školy, projevující se dobrými výsledky a takovou atmosférou, ve které se dobře pracuje žákům, učitelům i všem ostatním zaměstnancům.

Vyučovací hodiny:

 

1. 7,50- 8,35

2. 8,45- 9,30

3. 9,50-10,35

4. 10,45-11,30

5. 11,35-12,20

6. 12,30-13,15

7. 13,25-14,10

8. 14,20-15,05

bottom of page