top of page

Kroužky

Na naší škole nabízíme žákům několik zájmových kroužků. Tyto kroužky ovšem nejsou pro malý zájem ze strany žáků otevřeny.

Kroužek INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Svoje dovednosti při práci s počítačem si mohou žáci rozvíjet v rámci kroužku informační technologie.

Kroužek DOVEDNÉ RUCE

Vyzkoušet si různé výtarné techniky a vyrobit si zajímavé věci mohou žáci pod vedením Ivety Procházkové.

 

V případě zájmu žáků můžeme nabídnout také další kroužky - Keramika, Sportovní hry...

 

Všechny kroužky jsou pro žáky naší školy ZDARMA.

Vyučovací hodiny:

 

1. 7,50- 8,35

2. 8,45- 9,30

3. 9,50-10,35

4. 10,45-11,30

5. 11,35-12,20

6. 12,30-13,15

7. 13,25-14,10

8. 14,20-15,05

bottom of page