Kdo u nás učí?

Třídy a učitelé

 

SP1 Mgr. Kateřina Ričlová - třídní učitelka

        Iveta Procházková - asistentka pedagoga

        Martina Kolenčíková - asistentka pedagoga

 

SP2 Bc. Alžběta Dobnerová - třídní učitelka

        Zlata Pokutová - asistentka pedagoga

        Lenka Hrdličková - asistentka pedagoga

SP3 Lenka Honysová - třídní učitelka

        Jitka Kostková - asistentka pedagoga

4.A Mgr. Lenka Kindlová - třídní učitelka

       Ivana Šimečková - učitelka

 

6.A Jitka Zelenková - třídní učitelka

      Blanka Schunágelová - učitelka

 

7.A Mgr. Jiřina Studená - třídní učitelka

       Mgr. Zora Houdová - učitelka

8.A Mgr. Lada Balejová - třídní učitelka

       Tereza Balejová - učitelka

Přípravná třída - Jarmila Durasová 

Netřídní učitelka Mgr. Aranka Braunová

                               Zlata Pokutová

 

Metodik prevence Mgr. Lada Balejová

 • Pomáhá vychovávat žáky  ke zdravému životnímu stylu. 

 • Pokud má dítě problém v jakékoli z následujících oblastí, doporučujeme se na preventistku obrátit:

 • šikana, rasismus, vandalismus

 • kriminalita, delikvence

 • užívání návykových látek (alkohol, tabák, omamné a psychotropní látky)

 • patologické hráčství 

 • domácí násilí, týrání a zneužívání dětí

 • poruchy příjmu potravy
   

Výchovná poradkyně Mgr. Jiřina Studená

 • Pomáhá se začleněním žáků s poruchami učení do výuky

 • Řeší problémy s chováním žáků, vztahů mezi nimi...

 • Je k dispozici žákům, pokud potřebují pomoci i s osobními problémy

 • Pomáhá žákům s výběrem budoucího povolání nebo školy

 • V případě jakéhokoli problému se na ní neváhejte obrátit

Konzultační hodiny

Ričlová ÚT - 12:30 - 13:30

Dobnerová ST - 12:30 - 13:30

Honysová ČT - 13:30 - 14:30

Durasová PO - 11:30 - 12:30

Kindlová PO - 12:30 - 13:30

Zelenková PO - 12:30 - 13:30

Studená PO - 13:15 - 14:15

Balejová L. ČT - 13:15 - 14:15

Balejová T. PO - 13:15 - 14:15

Braunová ST - 13:30 - 14:30

Houdová ČT - 13:15 - 14:15

Schunágelová ST - 13:30 - 14:30

Šimečková ST - 12:30 - 13:30

Pokutová PO - 13:30 - 14:30

Vyučovací hodiny:

 

1. 7,50- 8,35

2. 8,45- 9,30

3. 9,50-10,35

4. 10,45-11,30

5. 11,35-12,20

6. 12,30-13,15

7. 13,25-14,10

8. 14,20-15,05