top of page

Kdo u nás učí?

Třídy a učitelé

 

SP1 Mgr. Kateřina Ričlová - třídní učitelka

        Iveta Procházková - asistentka pedagoga

        Martina Kolenčíková - asistentka pedagoga

 

SP2 Nicol Försterová - třídní učitelka

        Lenka Hrdličková - asistentka pedagoga

        Jitka Kostková - asistentka pedagoga

SP3 Lenka Honysová - třídní učitelka

        Hana Dvořáková - asistentka pedagoga

SP4 Mgr. Světlana Voráčová - třídní učitelka

        Jarmila Durasová - asistentka pedagoga

3.A Mgr. Lenka Kindlová - třídní učitelka

4.A Jitka Zelenková - třídní učitelka

5.A Zlata Pokutová - třídní učitelka

7.A Mgr. Jiřina Studená - třídní učitelka

8.A Tereza Balejová - třídní učitelka

9.A Mgr. Lada Červášková - třídní učitelka

 

Přípravná třída - PaedDr. Jaroslava Svejkovská

Netřídní učitelka Barbora Močarková

                               Mgr. Alžběta Dobnerová

                               Ivana Šimečková

                                

Metodik prevence Mgr. Lada Červášková

 • Pomáhá vychovávat žáky  ke zdravému životnímu stylu. 

 • Pokud má dítě problém v jakékoli z následujících oblastí, doporučujeme se na preventistku obrátit:

 • šikana, rasismus, vandalismus

 • kriminalita, delikvence

 • užívání návykových látek (alkohol, tabák, omamné a psychotropní látky)

 • patologické hráčství 

 • domácí násilí, týrání a zneužívání dětí

 • poruchy příjmu potravy

Výchovná poradkyně Mgr. Jiřina Studená

 • Pomáhá se začleněním žáků s poruchami učení do výuky

 • Řeší problémy s chováním žáků, vztahů mezi nimi...

 • Je k dispozici žákům, pokud potřebují pomoci i s osobními problémy

 • Pomáhá žákům s výběrem budoucího povolání nebo školy

 • V případě jakéhokoli problému se na ní neváhejte obrátit

Konzultační hodiny

Ričlová ÚT - 12:30 - 13:15

Försterová ČT - 11:35 - 12:20

Honysová ČT - 11:35 - 12:20

Voráčová ČT - 12:30 - 13:15

Kindlová ČT - 12:30 - 13:15

Zelenková ČT - 12:30 - 13:15

Pokutová ČT - 12:30 - 13:15

Studená PO - 13:25 - 14:10

Balejová PO - 7:00 - 7:30

Balejová - ČT - 13:25 - 13:40

Červášková PO - 13:25 - 14:10

Svejkovská ČT - 12:00 - 12:45

Dobnerová PO - 13:25 - 14:10

Šimečková ČT - 12:30 - 13:15

Močarková ST - 7:00 - 7:30

Močarková ČT - 13:25 - 13:40

Vyučovací hodiny:

 

1. 7,50- 8,35

2. 8,45- 9,30

3. 9,50-10,35

4. 10,45-11,30

5. 11,35-12,20

6. 12,30-13,15

7. 13,25-14,10

8. 14,20-15,05

bottom of page