top of page

Projekty

Naše škola se snaží aktivně využívat všech dostupných projektů, abychom získali maximální možnou podporu pro naše žáky i učitele. Na této stránce uvádíme hlavní projekty, kterých se v současnosti zúčastňujeme:

Digitalizace školy.png
Digitalizujeme školu

 

Škola je zapojena do projektu Digitalizujeme školu a vynaložila finanční prostředky k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Prevence digitální propasti.jpg
Digitalizujeme školu

 

Škola je zapojena do projektu Digitalizujeme školu a vynaložila finanční prostředky k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti).

Distanční výuka.png
Digitalizujeme školu

Škola je zapojena do projektu Digitalizujeme školu a a vynaložila finanční prostředky k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia.

Doučování.png
Doučování žáků škol

Škola je zapojena do projektu Doučování žáků do škol, které je součástí realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy. 

ZŠ Slaný.png
Podpora škol se sociálně znevýhodněnými žáky

 

Škola je zapojena do projektu Evropské unie s názvem Podpora škol se sociálně znevýhodněnými žáky.

Peníze školám

 

Škola je zapojena do projektu Evropské unie „EU PENÍZE ŠKOLÁM".

 

V rámci projektu jsme mohli pro žáky vybudovat novou počítačovou třídu. Zároveň naše učitelky vytvořily díky projektu digitální učební materiály pro žáky 2.-8.ročníku v předmětech český jazyk, anglický jazyk, matematika, prvouka, přírodověda a fyzika.

 

Více o projektu http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam

Případně kontaktujte zástupce ředitelky školy: zastupce@zs-palackeho.cz

Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem

 

Škola je zapojena do projektu „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“, který byl financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP).Cílem projektu bylo zkvalitnění podmínek vzdělávání ve školách prostřednictvím jejich modernizace multimediální didaktickou technikou a využívání znalostí a dovedností učitelů, které získali dalším vzděláváním v oblasti informačních a komunikačních technologií.Do projektu bylo zapojeno 90 škol zřizovaných Středočeským krajem (54 středních škol a 36 základních škol), z nichž každá získala multimediální didaktickou techniku (interaktivní tabuli včetně ozvučení, počítač včetně softwaru, data-video projektor, digitální vizualizér, videorekordér) a uzamykatelnou skříňkou na techniku do jedné „nepočítačové“ učebny.V rámci projektu bylo proškoleno 1 072 osob v obsluze multimediální didaktické techniky a uspořádáno jednodenní setkání zástupců modernizovaných škol k výměně zkušeností s využíváním této techniky ve výuce.Celkový rozpočet projektu činil 402 522 EUR, z toho 85 % (tj. 342 144 EUR) bylo pokryto grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a 15 % (tj. 60 378 EUR) z povinné finanční spoluúčasti Středočeského kraje.

Mléko v eropských školách

 

Škola je zapojena do projektu Evropské unie „Mléko v evropských školách". 

 

Tento projekt se zaměřuje na podporu spotřeby mléka a mléčných výrobků u dětí a snaží se tak podpořit jejich zdravý vývoj. 

 

Prostřednictvím tohoto projektu mají děti možnost zakoupit si ve škole cenově zvýhodněné mléko a další produkty (mléko 5 Kč, croissant 10 Kč, biskiti 8 Kč, sýrové kuličky 11 Kč, musli tyčinka Twiggy 5 Kč). O tento projekt je na naší škole mezi žáky velký zájem.

Ovoce do škol

 

Škola je zapojena do projektu Evropské unie a české republiky „Ovoce do škol". 

 

Projekt si klade za cíl podpořit zdravý životní styl žáků. Prostřednictvím tohoto projektu mají děti 1.-5. tříd možnost získat zdarma čerstvé ovoce, které je do školy doáženo pravidelně jednou za 2 týdny. Také tento projekt se v naší škole setkal mezi žáky s úspěchem.

Vyučovací hodiny:

 

1. 7,50- 8,35

2. 8,45- 9,30

3. 9,50-10,35

4. 10,45-11,30

5. 11,35-12,20

6. 12,30-13,15

7. 13,25-14,10

8. 14,20-15,05

bottom of page