top of page

Projekty

Naše škola se snaží aktivně využívat všech dostupných projektů, abychom získali maximální možnou podporu pro naše žáky i učitele. Na této stránce uvádíme hlavní projekty, kterých se v současnosti zúčastňujeme:

ZŠ Slaný.png
Podpora škol se sociálně znevýhodněnými žáky

 

Škola je zapojena do projektu Evropské unie s názvem Podpora škol se sociálně znevýhodněnými žáky.

Peníze školám

 

Škola je zapojena do projektu Evropské unie „EU PENÍZE ŠKOLÁM".

 

V rámci projektu jsme mohli pro žáky vybudovat novou počítačovou třídu. Zároveň naše učitelky vytvořily díky projektu digitální učební materiály pro žáky 2.-8.ročníku v předmětech český jazyk, anglický jazyk, matematika, prvouka, přírodověda a fyzika.

 

Více o projektu http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam

Případně kontaktujte zástupce ředitelky školy: zastupce@zs-palackeho.cz

Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem

 

Škola je zapojena do projektu „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“, který byl financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP).Cílem projektu bylo zkvalitnění podmínek vzdělávání ve školách prostřednictvím jejich modernizace multimediální didaktickou technikou a využívání znalostí a dovedností učitelů, které získali dalším vzděláváním v oblasti informačních a komunikačních technologií.Do projektu bylo zapojeno 90 škol zřizovaných Středočeským krajem (54 středních škol a 36 základních škol), z nichž každá získala multimediální didaktickou techniku (interaktivní tabuli včetně ozvučení, počítač včetně softwaru, data-video projektor, digitální vizualizér, videorekordér) a uzamykatelnou skříňkou na techniku do jedné „nepočítačové“ učebny.V rámci projektu bylo proškoleno 1 072 osob v obsluze multimediální didaktické techniky a uspořádáno jednodenní setkání zástupců modernizovaných škol k výměně zkušeností s využíváním této techniky ve výuce.Celkový rozpočet projektu činil 402 522 EUR, z toho 85 % (tj. 342 144 EUR) bylo pokryto grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a 15 % (tj. 60 378 EUR) z povinné finanční spoluúčasti Středočeského kraje.

Mléko v eropských školách

 

Škola je zapojena do projektu Evropské unie „Mléko v evropských školách". 

 

Tento projekt se zaměřuje na podporu spotřeby mléka a mléčných výrobků u dětí a snaží se tak podpořit jejich zdravý vývoj. 

 

Prostřednictvím tohoto projektu mají děti možnost zakoupit si ve škole cenově zvýhodněné mléko a další produkty (mléko 5 Kč, croissant 10 Kč, biskiti 8 Kč, sýrové kuličky 11 Kč, musli tyčinka Twiggy 5 Kč). O tento projekt je na naší škole mezi žáky velký zájem.

Ovoce do škol

 

Škola je zapojena do projektu Evropské unie a české republiky „Ovoce do škol". 

 

Projekt si klade za cíl podpořit zdravý životní styl žáků. Prostřednictvím tohoto projektu mají děti 1.-5. tříd možnost získat zdarma čerstvé ovoce, které je do školy doáženo pravidelně jednou za 2 týdny. Také tento projekt se v naší škole setkal mezi žáky s úspěchem.

Vyučovací hodiny:

 

1. 7,50- 8,35

2. 8,45- 9,30

3. 9,50-10,35

4. 10,45-11,30

5. 11,35-12,20

6. 12,30-13,15

7. 13,25-14,10

8. 14,20-15,05

bottom of page