Co je u nás nového?

Distanční výuka od 2. 11. 2020

Vážení rodiče,

distanční výuka (vzdělávání na dálku) je pro žáky podle Školského zákona povinná.

Distanční výuka bude organizovaná následujícím způsobem:

Každé pondělí 8:00 – 15:00

 • Materiály, učivo v papírové podobě budou předány - proti podpisu - ve vestibulu školy.

 • Budou poskytovány individuální konzultace.

 • Žák či jeho zákonný zástupce, odevzdá nazpět materiály, které žák vypracoval předcházející týden.

 • Materiály budou učitelem vyhodnoceny a žák dostane zpětnou vazbu.

 • Žákovskou knížku si vždy přinést s sebou.

 • Učitel po dobu vzdělávání na dálku průběžně monitoruje zapojení a aktivitu žáka.

 • Zapojení žáků do distanční výuky bude zahrnuto do hodnocení za dané klasifikačního období.

 • Absenci žáků je třeba omluvit dle Školního řádu.

 • Při off-line výuce záleží na tom, zda žák odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu.

 •  

  Informace o nespolupracujících žácích předáváme OSPOD Slaný.

  Věříme, že to společnými silami a vzájemnou komunikací zvládneme.

   

  Ve Slaném, 2. 11. 2020

   

  Mgr. Vladimíra Mašková                                                                          

  ředitelka školy                                 

  Karanténa

  Vážení rodiče,

  od 14. 10. 2020 je naše škola uzavřena z důvodu karantény, která byla nařízena Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje, pobočka Kladno.

  V době karantény děti nesmí chodit ven, musí být doma.

  V případě, že by Vaše dítě vykazovalo nějaké příznaky na covid 19, kontaktujte, prosím, dětského lékaře.

   

  KARANTÉNA KONČÍ 23.10.2020.

  Slaný, 21. 10. 2020

   

  Mgr. Vladimíra Mašková                                                                 

  ředitelka školy                                                                                                      

  Informace k zahájení školního roku 2020/2021

  Žádáme všechny návštěvníky školy (kromě zaměstnanců a žáků), aby do odvolání při vstupu do budovy školy používali ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa). Za ochranné prostředky dýchacích cest se považuje nejenom rouška, ale šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

 • Škola se bude v průběhu roku řídit dle manuálu MŠMT hygienickými pravidly stanovenými Ministerstvem zdravotnictví a respektovat stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví specifikované pro školy tzv. semafor.

 • Do budovy školy se nevpouští osoby nemocné a s příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu atp.)

 • Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost tomu, zda Vaše dítě nevykazuje některý z výše uvedených příznaků.

 • Při vstupu do budovy školy je přicházejícím měřena teplota, abychom maximálně eliminovali možný výskyt onemocnění.

 • Děti přicházející přímo do šaten. Po přezutí použijí na ruce dezinfekci, která je bezprostředně u šaten, a odcházejí do tříd.

 • Ve všech učebnách a na toaletách jsou k dispozici prostředky na mytí a dezinfekci rukou a papírové ručníky.

 • Po příchodu do třídy jsou žáci povinni umýt si a dezinfikovat ruce a hygienu dodržovat po celou dobu pobytu ve škole.

 • Z důvodu zamezení nadměrného pohybu dětí po budově školy bude probíhat výuka v kmenových třídách a učebnách určených pro jednotlivé třídy.

 • Žáci opustí třídu pouze v nutných případech (toaleta, vyřizování věcí s vyučujícím).

 • Ve všech učebnách se bude pravidelně, krátkodobě, ale intenzivně větrat v průběhu dne.

 • Denně bude prováděn důkladný úklid všech místností, větrání šatních prostor a úklid toalet dle potřeby i několikrát denně.

 • Upřednostňujte, prosím, komunikaci telefonicky nebo e-mailem. Osobní komunikace se zákonnými zástupci bude probíhat, na místě určeném, v přízemí budovy školy.

 • Žádáme zákonné zástupce, aby bezodkladně hlásili změnu telefonního čísla nebo emailu.

 • V případě výskytu COVID - 19 u žáka nebo zaměstnance školy budeme postupovat podle manuálu MŠMT a pokynů KHS.

 • V případě potřeby bude zavedena distanční výuka, která bude dle nařízení MŠMT pro všechny žáky povinná.

 •  

  Věříme, že epidemiologická situace se bude vyvíjet příznivě a budeme moci klidně a spokojeně chodit do školy.

  Předem děkujeme za vaši pomoc při adaptaci dětí zpět do školního procesu.

   

  Mgr. Vladimíra Mašková

  ředitelka školy

  EU peníze školám - učební materiály

  V rámci projektu EU peníze školám byly vytvořeny tyto digitální učební materiály: 

   

  2.ročník - český jazyk, matematika, prvouka 

  4. ročník - český jazyk, matematika, přírodověda 

  6. ročník - český jazyk, anglický jazyk, matematika 

  7. ročník - český jazyk, anglický jazyk, matematika 

  8. ročník - český jazyk, matematika, fyzika

   

  V případě zájmu o bližší informace k projektu i materiálům, kontaktujte zástupce ředitele školy: zastupce@zs-palackeho.cz

  Please reload

  Vyučovací hodiny:

   

  1. 7,50- 8,35

  2. 8,45- 9,30

  3. 9,50-10,35

  4. 10,45-11,30

  5. 11,35-12,20

  6. 12,30-13,15

  7. 13,25-14,10

  8. 14,20-15,05

  Adresa

  Palackého 570, Slaný 27401

  Telefon

  312 522 320

  E-mail