top of page

Co je u nás nového?

Výstava Vítejte v džungli

Rádi bychom vás pozvali na výstavu Vítejte v džungli, která se koná od 20. 5. do 23.5. od 9:00 do 14:30 v naší škole. Pozvánku naleznete zde.

Ředitelské volno 7. 6. 2024

V souladu s § 24 odstavec 2, zákona č.561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuji z organizačních a technických důvodů

na 7. 6. 2024 ředitelské volno.

                                     

                         Mgr. Vladimíra Mašková, ředitelka školy                                   

Ředitelské volno 2. 4. 2024

V souladu s § 24 odstavec 2, zákona č.561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuji z organizačních a technických důvodů

na 2. 4. 2024 ředitelské volno.

                                     

                         Mgr. Vladimíra Mašková, ředitelka školy                                   

Přijímací řízení do SŠ (Praktické školy dvouleté) pro školní rok 2024/2025

Na základě novely školského zákona (zákon č. 421/2023 Sb.) a vyhlášky č. 422/2023 Sb., o

přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, vyhlašuji pro školní

rok 2024/2025 1. kolo přijímacího řízení:

15. 4. 2024 do 1. ročníku Prš dvouleté od 8,30 do 11,30 hodin

 

Předpokládaný počet přijímaných žáků: 7

 

Forma vzdělávání: denní

 

Kritérium přijímacího řízení:

  • Ukončená povinná školní docházka.

  • Doložení platného doporučení školského poradenského zařízení.

  • Prokázání zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor – lékařské potvrzení k přihlášce.

  • Účast na přijímacím pohovoru v uvedeném termínu.

  • Přijetí do 1. ročníku není podmíněno vykonáním školní přijímací zkoušky.

 

Rodiče – Přihlášky na střední školy 2024  Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz)

 

Studium oboru Praktická škola dvouletá 78-62-C/02.

Je zaměřeno na další rozvoj žáků s ohledem na jejich možnosti, zájmy a stupeň postižení. Důraz klade na praktické činnosti v předmětech: příprava pokrmů, ruční a dílenské práce, rodinná a zdravotní výchova, keramika a pěstitelské práce.

Cílem studia je vychovat studenty k co největší samostatnosti, získání vědomostí a dovedností využitelných v praktickém i rodinném životě.

délka studia – 2 roky, lze rozložit i do 4 let
určeno pro chlapce i dívky
ukončení závěrečnou zkouškou – žáci obdrží vysvědčení
vhodné pro absolventy ZŠ speciální a ZŠ
uplatnění absolventů: pomocné síly ve stravování, zdravotnictví, sociálních službách, v zahradnictví

Zápis do 1. třídy pondělí 15. 4. 2024 od 8:00 do 15:00

Zákonný zástupce dítěte si k zápisu přinese:

občanský průkaz

rodný list dítěte

doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické vyšetření)

 

 

Jiný termín zápisu je možné domluvit telefonicky s ředitelkou školy na telefonním čísle 312 522 320 nebo 731 449 221.

EU peníze školám - učební materiály

V rámci projektu EU peníze školám byly vytvořeny tyto digitální učební materiály: 

 

2.ročník - český jazyk, matematika, prvouka 

4. ročník - český jazyk, matematika, přírodověda 

6. ročník - český jazyk, anglický jazyk, matematika 

7. ročník - český jazyk, anglický jazyk, matematika 

8. ročník - český jazyk, matematika, fyzika

 

V případě zájmu o bližší informace k projektu i materiálům, kontaktujte zástupce ředitele školy: zastupce@zs-palackeho.cz

Vyučovací hodiny:

 

1. 7,50- 8,35

2. 8,45- 9,30

3. 9,50-10,35

4. 10,45-11,30

5. 11,35-12,20

6. 12,30-13,15

7. 13,25-14,10

8. 14,20-15,05

bottom of page