top of page

Školní družina

Ve škole mohou žáci využívat školní družinu, kde mají možnost strávit čas pod vedením zkušené vychovatelky. Odpolední program družiny je bohatý a zahrnuje nejrůznější zábavné aktivity, které zároveň slouží k rozvoji dovedností dětí. Využití služeb družiny je pro žáky naší školy zdarma.

 

Provoz školní družiny se řídí potřebami a požadavky dojíždějících žáků a jejich zákonných zástupců. V současné době je družina otevřená:

 

Každý den od 6:30– 7:30 pro žáky dojíždějící z okolních obcí.

 

 Pondělí do 14:30 hodin

 

 Úterý do 14:30 hodin

 

 Středa do 14:30 hodin

 

 Čtvrtek do 14:30 hodin

 

 Pátek do 14:30 hodin

 

Odpolední družina slouží především žákům 1. – 5. ročníku, ale po dohodě se zákonnými zástupci žáků ji mohou využívat i starší žáci.

Do družiny jsou přednostně přijímáni žáci základní školy speciální a žáci prvního stupně základní školy.

 

O přijetí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.

 

Přihlašování a odhlašování 

 

Pokud máte zájem, aby Vaše dítě chodilo do družiny, kontaktujte jeho třídní učitelku. Třídní učitelka Vám dá k dispozici přihlášku do družiny, kterou je třeba odevzdat písemně

 

V přihlášce je potřeba uvést, kdy bude dítě družinu využívat a jak z ní bude odcházet (kdo si ho vyzvedne/ zda může odejít samo).

 

Odhlášení žáka z družiny, stejně jaké jakékoli změny v tom, kdy bude družnu využívat, musí být vždy předány vychovatelce družiny písemně. 

 

Vyučovací hodiny:

 

1. 7,50- 8,35

2. 8,45- 9,30

3. 9,50-10,35

4. 10,45-11,30

5. 11,35-12,20

6. 12,30-13,15

7. 13,25-14,10

8. 14,20-15,05

bottom of page